Siete Cartas

7 Letters-4.png

Cartas de Cristo a la Iglesia Universal

Junio

18 – Apocalipsis 2:1-7

25 – Apocalipsis 2:8-11

Julio

2 – Apocalipsis 2:12-17

9 – Apocalipsis 2:18-29

16 – Apocalipsis 3:1-6

23 – Apocalipsis 3:7-13

30 – Apocalipsis 3:14-22